Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar) > IP Port (IP Portu)
Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar) > IP Port (IP Portu)

Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar) > IP Port (IP Portu)

Bu yazıcı ayarı, TCP yazdırma servisinin dinlediği dahili kablolu yazdırma sunucusunun portu numarası ile alakalıdır. Ana bilgisayardan gelen normal TCP iletişimleri bu porta yönlendirilmelidir.
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.port
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)