Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar) > Print (Yazdır): Network Info (Ağ Bilgileri)
Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar) > Print (Yazdır): Network Info (Ağ Bilgileri)

Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar) > Print (Yazdır): Network Info (Ağ Bilgileri)

Kurulu herhangi bir yazdırma sunucusu veya Bluetooth cihazı ayarlarını yazdırır.
İlgili ZPL komutları:
~WL
Kontrol paneli tuşları:
 • Yazıcının gücü açıldığı sırada,
  CANCEL
  (İPTAL) tuşuna iki saniye basılı tutun.
 • Yazıcı Ready (Hazır) durumundayken,
  FEED
  (BESLE) +
  CANCEL
  (İPTAL) düğmelerine aynı anda iki saniye boyunca basılı tutun.
Yazıcı, Ağ Yapılandırması etiketini yazdırır.
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Print Listings on Label (Listeleri Etikete Yazdır)