Connection (Bağlantı) > Wired (Kablolu) > Wired Gateway (Kablolu Ağ Geçidi)
Connection (Bağlantı) > Wired (Kablolu) > Wired Gateway (Kablolu Ağ Geçidi)

Connection (Bağlantı) > Wired (Kablolu) > Wired Gateway (Kablolu Ağ Geçidi)

Varsayılan kablolu ağ geçidini görüntülemek ve gerekirse değiştirmek için bu ekranı kullanın.
Bu ayarda yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için
Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired IP Protocol (Kablolu IP Protokolü)
seçeneğini PERMANENT (KALICI) olarak ayarlayın. Daha sonra yazdırma sunucusunu sıfırlayın (bkz. Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar) > Reset Network (Ağı Sıfırla)).
Kabul edilen değerler: 000 ila 255 (her alan için)
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.gateway
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)