Connection (Bağlantı) > Wired (Kablolu) > Wired IP Address (Kablolu IP Adresi)
Connection (Bağlantı) > Wired (Kablolu) > Wired IP Address (Kablolu IP Adresi)

Connection (Bağlantı) > Wired (Kablolu) > Wired IP Address (Kablolu IP Adresi)

Yazıcının kablolu IP adresini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayarda yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için
Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired IP Protocol (Kablolu IP Protokolü)
seçeneğini PERMANENT (KALICI) olarak ayarlayın. Ardından baskı sunucusunu sıfırlayın (bkz. Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar) > Reset Network (Ağı Sıfırla)).
Kabul edilen değerler: 000 ila 255 (her alan için)
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.addr
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)