Connection (Bağlantı) > Wired (Kablolu) > Wired IP Protocol (Kablolu IP Protokolü)
Connection (Bağlantı) > Wired (Kablolu) > Wired IP Protocol (Kablolu IP Protokolü)

Connection (Bağlantı) > Wired (Kablolu) > Wired IP Protocol (Kablolu IP Protokolü)

Kablolu yazdırma sunucusunun IP adresi sizin tarafınızdan ("kalıcı") veya sunucu tarafından ("dinamik") seçilebilir. Bir dinamik seçeneği belirlenirse bu parametre yazdırma sunucusunun IP adresini sunucudan alacağı ya da almayacağı yöntemleri belirtir.
Ağ ayarlarındaki değişikliklerin geçerli olması için yazdırma sunucusunu sıfırlamanız gerekir. Bkz. Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar) > Reset Network (Ağı Sıfırla).
Kabul edilen değerler: ALL (TÜMÜ), GLEANING ONLY (SADECE TOPLAMA), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (KALICI)
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.protocol
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)