Connection (Bağlantı) > Wired (Kablolu) > Wired MAC Address (Kablolu IP Adresi)
Connection (Bağlantı) > Wired (Kablolu) > Wired MAC Address (Kablolu IP Adresi)

Connection (Bağlantı) > Wired (Kablolu) > Wired MAC Address (Kablolu IP Adresi)

Kablolu yazdırma sunucusunun Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntüleyin. Bu değer değiştirilemez.
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.mac_addr
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)