Connection (Bağlantı) > WLAN > ESSID
Connection (Bağlantı) > WLAN > ESSID

Connection (Bağlantı) > WLAN > ESSID

Genişletilmiş Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (ESSID), kablosuz ağınıza yönelik bir tanımlayıcıdır. Geçerli kablosuz yapılandırması için ESSID'i belirtin.
Kabul edilen değerler: 32 karakterli alfasayısal dize (varsayılan: 125)
Kullanılan SGD komutu:
wlan.essid
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)