Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN Band (WLAN Bandı)
Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN Band (WLAN Bandı)

Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN Band (WLAN Bandı)

Wi-Fi üzerinden bağlanmak için tercih edilen bir bant ayarlayın.
Kabul edilen değerler: 2.4, 5, Hiçbiri
Kullanılan SGD komutu:
wlan.band_preference
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)