Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN Country Code (WLAN Ülke Kodu)
Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN Country Code (WLAN Ülke Kodu)

Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN Country Code (WLAN Ülke Kodu)

Ülke kodu, kablosuz alıcının şu anda yapılandırıldığı düzenleyici ülkeyi tanımlar.
Ülke kodlarının listesi her yazıcıya özeldir. Bu, yazıcı modeline ve yazıcının kablosuz radyo yapılandırmasına bağlıdır. Liste üzerinde, herhangi bir ürün yazılımı güncellemesiyle, herhangi bir zamanda, önceden haber verilmeksizin değiştirme, ekleme veya silme yapılabilir.
Yazıcınızda bulunan ülke kodlarını belirlemek için WLAN ayarlarıyla ilgili tüm komutları döndürmek üzere
! U1 getvar  "wlan"
komutunu kullanın. Sonuçlardaki
wlan.country.code
dizesini bulun ve yazıcı için mevcut olan ülke kodlarını görüntüleyin.
Kullanılan SGD komutu:
wlan.country_code