Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN Gateway (WLAN Ağ Geçidi)
Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN Gateway (WLAN Ağ Geçidi)

Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN Gateway (WLAN Ağ Geçidi)

Varsayılan kablosuz ağ geçidini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayarda yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için
Connection (Bağlantı)
WLAN
Wired IP Protocol (Kablolu IP Protokolü)
seçeneğini PERMANENT (KALICI) olarak ayarlayın. Ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın. Bkz. Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar) > Reset Network (Ağı Sıfırla).
Kabul edilen değerler: 000 ila 255 (her alan için)
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
wlan.ip.gateway
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)