Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN IP Address (WLAN IP Adresi)
Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN IP Address (WLAN IP Adresi)

Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN IP Address (WLAN IP Adresi)

Yazıcının kablosuz IP adresini görüntülemek ve gerekirse değiştirmek için bu ekranı kullanın.
Bu ayarda yapılan değişiklikleri kaydetmek için
Connection (Bağlantı)
WLAN
WLAN IP Protocol (WLAN IP Protokolü)
öğesini PERMANENT (KALICI) olarak ayarlayın. Ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın. Bkz. Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar) > Reset Network (Ağı Sıfırla).
Kabul edilen değerler: 000 ila 255 (her alan için)
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
  • ip.addr
  • wlan.ip.addr
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)