Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN Security (WLAN Güvenliği)
Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN Security (WLAN Güvenliği)

Connection (Bağlantı) > WLAN > WLAN Security (WLAN Güvenliği)

WLAN'ınızda kullanılan güvenlik türünü seçin.
İlgili ZPL komutları:
^WX
Kullanılan SGD komutu:
wlan.security
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişim Ayarı)
Wireless Encryption Setup (Kablosuz Şifreleme Ayarları)