Storage (Depolama) > Print Asset Lists (Varlık Listelerini Yazdır)
Storage (Depolama) > Print Asset Lists (Varlık Listelerini Yazdır)

Storage (Depolama) > Print Asset Lists (Varlık Listelerini Yazdır)

Belirtilen bilgileri, bir veya daha fazla etikete yazdırın.
Kabul edilen değerler:
 • Formats
  (Biçimler) — Yazıcının RAM'inde, Flash belleğinde ya da isteğe bağlı bellek kartında saklanan formatları yazdırır.
 • Images
  (Görüntüler) — Yazıcının RAM'inde, Flash belleğinde ya da isteğe bağlı bellek kartında saklanan resimleri yazdırır.
 • Fonts
  (Yazı Tipleri) — Standart yazı tipleri ve isteğe bağlı yazı tipleri de dahil olmak üzere yazıcıda mevcut yazı tiplerini yazdırır. Yazı tipleri, RAM ya da Flash bellekte saklanabilir.
 • Barcodes
  (Barkodlar) — Yazıcıda mevcut barkodları yazdırır. Barkodlar, RAM ya da Flash bellekte saklanabilir.
 • All
  (Tümü) — Önceki etiketlerin yanı sıra yazıcı yapılandırma etiketini ve ağ yapılandırma etiketini yazdırır
İlgili ZPL komutları:
^WD
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Print Listings on Label (Listeleri Etikete Yazdır)