RFID > Read Power (Okuma Gücü)
RFID > Read Power (Okuma Gücü)

RFID > Read Power (Okuma Gücü)

RFID etiket kalibrasyonu kullanmayı planladığınız etiketler için istenen okuma gücünü belirleyemezse burada uygun bir değer belirtin.
Kabul edilen değerler: 0 ila 30
İlgili ZPL komutları:
^RW
Kullanılan SGD komutu:
rfid.reader_1.power.read
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
RFID Setup (RFID Kurulumu)
RFID READ PWR (RFID OKUMA GÜCÜ)