RFID > RFID Antenna (RFID Anteni)
RFID > RFID Antenna (RFID Anteni)

RFID > RFID Antenna (RFID Anteni)

RFID etiket kalibrasyonu istenen anten seçimini belirlemezse burada uygun değeri belirtin.
Kabul edilen değerler: A1 varsayılanı (bu Zebra yazıcıda kullanılan merkeze hizalanmış antenler için geçerli tek ayar)
İlgili ZPL komutları:
^RW
Kullanılan SGD komutu:
rfid.reader_1.antenna_port
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
RFID Setup (RFID Ayarları)
RFID ANTENNA (RFID ANTENİ)