RFID > RFID Calibrate (RFID Kalibrasyonu)
RFID > RFID Calibrate (RFID Kalibrasyonu)

RFID > RFID Calibrate (RFID Kalibrasyonu)

RFID medyasının etiket kalibrasyonu için kullanılır. (Bu, medya ve şerit kalibrasyonu ile aynı DEĞİLDİR.)
İşlem sırasında yazıcı, medyayı hareket ettirir, RFID etiket konumunu kalibre eder ve kullanılan RFID medyasının ideal ayarlarını belirler. Bu ayarlar şunları içerir:
  • programlama konumu
  • kullanılacak anten elemanı
  • kullanılacak okuma/yazma gücü seviyesi
Daha fazla bilgi için zebra.com/manuals adresinde bulunan RFID Programlama Kılavuzu 3'e bakın.
Bu komutu çalıştırmadan önce, yazıcıya RFID medyasını yükleyin, yazıcınızı kalibre edin (bkz. Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Manual Calibration (Manuel Kalibrasyon)), yazıcı kafasını kapatın ve etiket kalibrasyonunun doğru konumdan başlayacağından emin olmak için
FEED
(BESLE) öğesine basın.
Kalibre edilen etiketin öncesindeki ve sonrasındaki tüm alıcı-vericileri bırakın. Bu durum, yazıcının komşu etiketi kodlamayacak RFID ayarlarını belirlemesini sağlar. Etiket kalibrasyon prosedürü sırasında geri beslemeye yer açmak için bir miktar medyanın yazıcının önünden çıkmasına izin verin.
İlgili ZPL komutu:
^HR
Kullanılan SGD komutu:
rfid.tag.calibrate