RFID > RFID Program Position (RFID Programlama Konumu)
RFID > RFID Program Position (RFID Programlama Konumu)

RFID > RFID Program Position (RFID Programlama Konumu)

İstenen programlama konumu (okuma/yazma konumu) RFID etiket kalibrasyonu ile elde edilmezse uygun değeri belirtin.
Kabul edilen değerler:
  • F0 ila Fxxx (burada xxx, milimetre cinsinden etiket uzunluğu ya da 999'dur, hangisi daha az ise) — Yazıcı, belirlenen mesafe boyunca etiketi ileri iter ve ardından programlamayı başlatır.
  • B0 ila B30 — Yazıcı, belirtilen mesafe boyunca etiketi geri besler ve ardından programlamayı başlatır. Geri beslemeyi hesaba katmak için bir geri programlama konumunu kullanırken boş medya astarının yazıcının önünden çıkmasını sağlayın.
İlgili ZPL komutları:
^RS
Kullanılan SGD komutu:
rfid.position.program
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
RFID Setup (RFID Ayarları)
PROGRAM POSITION (PROGRAMLAMA KONUMU)