RFID > RFID Status (RFID Durumu)
RFID > RFID Status (RFID Durumu)

RFID > RFID Status (RFID Durumu)

Yazıcının RFID alt sisteminin durumunu görüntüleyin.
İlgili ZPL komutları:
^HL, ~HL
Kullanılan SGD komutu:
rfid.error.response