RFID > RFID Test (RFID Testi)
RFID > RFID Test (RFID Testi)

RFID > RFID Test (RFID Testi)

RFID testi sırasında, yazıcı bir alıcı-vericiye yazma ve okuma girişiminde bulunur. Bu test sırasında yazıcının bileşenleri hareket etmez.
Bir RFID etiketini test etmek için RFID anten dizisinin üzerine aktarıcısı ile birlikte bir RFID etiketi yerleştirin. Ardından
Start
(Başlat) öğesine dokunun.
Bu testin sonuçları, test tamamlandığında ekranda görüntülenir.
Kullanılan SGD komutu:
  • rfid.tag.test.content
  • fid.tag.test.execute