RFID > Write Power (Yazma Gücü)
RFID > Write Power (Yazma Gücü)

RFID > Write Power (Yazma Gücü)

RFID etiket kalibrasyonu kullanmayı planladığınız etiketler için istenen yazma gücünü belirleyemezse bu ekranda uygun bir değer belirtin.
Kabul edilen değerler: 0 ila 30
İlgili ZPL komutları:
^RW
Kullanılan SGD komutu:
rfid.reader_1.power.write
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
RFID Setup (RFID Ayarları)
RFID WRITE PWR (RFID YAZMA GÜCÜ)