Sistem > Ayarlar > Güç Açma Eylemi
Sistem > Ayarlar > Güç Açma Eylemi

Sistem > Ayarlar > Güç Açma Eylemi

Açılış sırasında yazıcının yapacağı işlemi belirleyin.
Kabul edilen değerler:
  • CALIBRATE (KALİBRE ET) — Sensör seviyelerini ve eşikleri ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
  • FEED (BESLE) — Etiketleri ilk kayıt noktasına besler.
  • LENGTH (UZUNLUK) — Geçerli sensör değerlerini kullanarak etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
  • NO MOTION (HAREKET YOK) — Yazıcıya medyayı hareket ettirmemesini söyler. Web'in düzgün yerleştirildiğinden manuel olarak emin olmalı ya da sonraki web'i konumlamak için
    FEED
    (BESLE) öğesine basmalısınız.
  • SHORT CAL (KISA KALİBRASYON) — Sensör kazancını ayarlamadan medya ve web eşiklerini ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
İlgili ZPL komutları:
^MF
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.power_up_action
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)