System (Sistem) > Program Language (Program Dili) > Diagnostic Mode (Tanılama Modu)
System (Sistem) > Program Language (Program Dili) > Diagnostic Mode (Tanılama Modu)

System (Sistem) > Program Language (Program Dili) > Diagnostic Mode (Tanılama Modu)

Gelişmiş sorun giderme için yazıcının tüm iletişimi yazdırılan veri olarak çıkarmasını sağlamak üzere İletişim Tanılama Modunu kullanın
Kabul edilen değerler: Print (Yazdırma), E: Drive (E: Sürücüsü), USB Host (USB Ana Bilgisayarı), Off (Kapalı)
İlgili ZPL komutları: Yalnızca Yazdırma Tanılaması için: Etkinleştirmek için
~JD
, devre dışı bırakmak için
~JE
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Language (Dil)
Kontrol paneli tuşları: Yalnızca yazdırma tanımlaması için: Yazıcı Ready (Hazır) durumundayken,
PAUSE
(DURDUR) +
FEED
(BESLE) düğmelerine aynı anda iki saniye boyunca basılı tutun.