System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Head Close Action (Kafayı Kapatma Eylemi)
System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Head Close Action (Kafayı Kapatma Eylemi)

System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Head Close Action (Kafayı Kapatma Eylemi)

Yazıcı kafasını kapattığınızda yazıcının yapacağı işlemi belirleyin.
Kabul edilen değerler:
  • CALIBRATE (KALİBRE ET) — Sensör seviyelerini ve eşikleri ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
  • FEED (BESLE) — Etiketleri ilk kayıt noktasına besler
  • LENGTH (UZUNLUK) — Geçerli sensör değerlerini kullanarak etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
  • NO MOTION (HAREKET YOK) — Yazıcıya medyayı hareket ettirmemesini söyler. Web'in düzgün yerleştirildiğinden manuel olarak emin olmalı ya da sonraki web'i konumlamak için FEED (BESLE) öğesine basmalısınız.
  • SHORT CAL (KISA KALİBRASYON) — Sensör kazancını ayarlamadan medya ve web eşiklerini ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
İlgili ZPL komutları:
^MF
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.head_close_action
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)