System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Password Level (Parola Düzeyi)
System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Password Level (Parola Düzeyi)

System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Password Level (Parola Düzeyi)

Kullanıcı menü öğelerinin parola koruma düzeyini seçmek için bu ayarı kullanın.
Kabul edilen değerler: Selected (Seçili), All (Tümü), None (Hiçbiri)
İlgili ZPL komutları:
^KP
(yazıcı parolasını değiştirmek için)