System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Print: System Settings (Yazdır: Sistem Ayarları)
System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Print: System Settings (Yazdır: Sistem Ayarları)

System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Print: System Settings (Yazdır: Sistem Ayarları)

Yazıcı yapılandırma raporunu yazdırır.
İlgili ZPL komutları:
~WC
Kontrol paneli tuşları:
 • Yazıcı açılırken
  CANCEL
  (İPTAL) düğmesini iki saniye basılı tutun.
 • Yazıcı Ready (Hazır) durumundayken,
  FEED
  (BESLE) +
  CANCEL
  (İPTAL) düğmelerine aynı anda iki saniye boyunca basılı tutun.
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Print Listings on Label (Listeleri Etikete Yazdır)