System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Screen Calibration (Ekran Kalibrasyonu)
System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Screen Calibration (Ekran Kalibrasyonu)

System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Screen Calibration (Ekran Kalibrasyonu)

Ekranı kalibre etmek için her bir artı simgesine dokunun.