Print (Yazdır) > Applicator (Aplikatör) > Applicator Reprint (Aplikatörle Yeniden Yazdırma)
Print (Yazdır) > Applicator (Aplikatör) > Applicator Reprint (Aplikatörle Yeniden Yazdırma)

Print (Yazdır) > Applicator (Aplikatör) > Applicator Reprint (Aplikatörle Yeniden Yazdırma)

Bu seçenek, bir aplikatörün bir etiketi yeniden yazdırması için yüksek veya düşük bir değerin gerekli olup olmadığını belirtir.
Etkinleştirildiğinde son yazdırılan etiketi yeniden yazdıran
~PR
komutunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Ayrıca Giriş ekranında
Reprint
(Yeniden Yazdır) öğesini de etkinleştirir.
İlgili ZPL komutları:
^JJ, ~PR
Kullanılan SGD komutu:
device.applicator.reprint