Print (Yazdır) > Applicator (Aplikatör) > Error on Pause (Duraklatmada Hata)
Print (Yazdır) > Applicator (Aplikatör) > Error on Pause (Duraklatmada Hata)

Print (Yazdır) > Applicator (Aplikatör) > Error on Pause (Duraklatmada Hata)

Yazıcının, aplikatör portu hatalarını nasıl ele alacağını belirler. Bu özelliğin etkinleştirilmesi, "Service Required" (Servis Gerekli) pininin de onaylanmasına neden olur.
Kabul edilen değerler: ENABLED, DISABLED (ETKİN, DEVRE DIŞI)
Kullanılan SGD komutu:
device.applicator.error_on_pause
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Advanced Setup (Gelişmiş Kurulum)
Error on Pause (Duraklatmada Hata)