Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Collection Method (Toplama Yöntemi)
Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Collection Method (Toplama Yöntemi)

Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Collection Method (Toplama Yöntemi)

Yazıcınızda bulunan seçeneklerle uyumlu bir toplama yöntemi seçin.
Kabul edilen değerler: Tear Off (Yırtma), Peel Off (Çıkarma), Rewind (Geri Sarma), Cutter (Kesici), Delayed Cut (Gecikmeli Kesim), Linerless Peel (Astarsız Soyma), Linerless Rewind (Astarsız Geri Sarma), Linerless Tear (Astarsız Yırtma), Applicator (Aplikatör), Linerless Cut (Astarsız Kesim), Linerless Delayed Cut (Astarsız Gecikmeli Kesim)
İlgili ZPL komutları:
^MM
Kullanılan SGD komutu:
media.printmode
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Print Mode (Yazdırma Modu)