Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Horizontal Label Offset (Yatay Etiket Ofseti)
Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Horizontal Label Offset (Yatay Etiket Ofseti)

Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Horizontal Label Offset (Yatay Etiket Ofseti)

Gerekirse görüntünün konumunu etikette yatay olarak kaydırın.
Gerekirse baskının medya üzerindeki yatay konumunu kaydırın.
  • Negatif değerler, görüntünün sol kenarını, seçilen noktaların sayısı kadar etiketin sol kenarına doğru hareket ettirir.
  • Pozitif değerler, görüntünün kenarını etiketin sağ kenarına doğru hareket ettirir.
Kabul edilen değerler: –9999 ila 9999
İlgili ZPL komutları:
^LS
Kullanılan SGD komutu:
zpl.left_position
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Advanced Setup (Gelişmiş Kurulum)
Left Position (Sol Konum)