Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Tear Line Offset (Yırtma Hattı Ofseti)
Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Tear Line Offset (Yırtma Hattı Ofseti)

Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Tear Line Offset (Yırtma Hattı Ofseti)

Yırtılan etiketin çıkarılması için yazıcının durduğu konumu ayarlayın.
Gerekirse yazdırmadan sonra medyanın konumunu yırtma özelliğinin üzerine kaydırın.
  • Daha düşük değerler, medyayı belirtilen sayıda nokta kadar yazıcıya taşır (yırtma çizgisi yazdırılan etiketin kenarına yakınlaşır)
  • Daha yüksek değerler medyayı yazıcı dışına hareket ettirir (yırtma çizgisi sonraki etiketin ön kenarına yakınlaşır).
Kabul edilen değerler: -120 ila +120
İlgili ZPL komutları:
~TA
Kullanılan SGD komutu:
media.printmode
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Tear Off (Yırtma)