Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Vertical Label Offset (Dikey Etiket Ofseti)
Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Vertical Label Offset (Dikey Etiket Ofseti)

Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Vertical Label Offset (Dikey Etiket Ofseti)

Gerekirse görüntünün konumunu etikette dikey olarak kaydırmak için bu parametreyi kullanın.
Gerekirse yazdırmanın medya üzerindeki yatay konumunu kaydırın.
  • Düşük değerler, görüntüyü etikette daha yükseğe hareket ettirir (yazıcı kafasına doğru).
  • Yüksek değerler, görüntüyü etikette (yazıcı kafasından uzakta) belirtilen sayıda nokta kadar kaydırır.
Kabul edilen değerler: -120 ila 120
İlgili ZPL komutları:
^LT
Kullanılan SGD komutu:
zpl.top_position
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Advanced Setup (Gelişmiş Ayarlar)
Label Top (Etiket Üstü)