Print (Yazdır) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Label Length (Etiket Uzunluğu)
Print (Yazdır) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Label Length (Etiket Uzunluğu)

Print (Yazdır) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Label Length (Etiket Uzunluğu)

Kalibre edilmiş etiket uzunluğunu noktalar halinde görüntüleyin. Bu değer değiştirilemez.