Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Label Type (Etiket Türü)
Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Label Type (Etiket Türü)

Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Label Type (Etiket Türü)

Kullandığınız medya türünü seçin.
Continuous (Sürekli) öğesini seçerseniz etiket düzeninize etiket uzunluğu (bkz. Print (Yazdır) Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Label Length (Etiket Uzunluğu)) da eklemeniz gerekir (ZPL kullanıyorsanız
^LL
).
Çeşitli aralıklı medya için Gap/Notch (Boşluk/Çentik) ya da Mark (İşaret) öğesini seçerseniz yazıcı, etiket uzunluğunu hesaplamak için medyayı besler.
Kabul edilen değerler: Continuous (Sürekli), Gap/Notch (Boşluk/Çentik), Mark (İşaret)
İlgili ZPL komutu:
^MN
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.media_type
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Ayarları)
Media Type (Medya Türü)