Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Label Width (Dots) [Etiket Genişliği (Noktalar)]
Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Label Width (Dots) [Etiket Genişliği (Noktalar)]

Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Label Width (Dots) [Etiket Genişliği (Noktalar)]

Kullanılmakta olan etiketlerin genişliğini nokta olarak belirleyin. Varsayılan değer, yazıcı kafasının DPI değerine bağlı olarak yazıcının maksimum genişliğidir.
Genişliği fazla dar ayarlamak, etiketin bazı bölümlerinin medyaya yazdırılmamasına neden olabilir.
Genişliği fazla ayarlamak, biçimlendirme hafızasını boşa harcamaya ve yazıcının etiket kenarının dışına ve merdane silindirine yazdırmasına sebep olabilir.
Görüntü
^POI
ZPL komutu kullanılarak ters çevrildiyse bu ayar etiket biçiminin yatay pozisyonunu etkileyebilir.
Kabul edilen değerler: ZD621 203 dpi = 0002 - 832 nokta
ZD621 300 dpi = 0002 - 1280* nokta
İlgili ZPL komutları:
^PW
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.print_width
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Kurulumu)
Print Width (Yazdırma Genişliği)