Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Print Speed (Yazdırma Hızı)
Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Print Speed (Yazdırma Hızı)

Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Print Speed (Yazdırma Hızı)

Etiket yazdırmak için saniyede inç (ips) cinsinden hız seçin. Daha düşük yazdırma hızları genellikle daha iyi yazdırma kalitesi sunar.
Kabul edilen değerler:
  • ZD621 203 dpi = 2 ila 8 ips
  • ZD621 300 dpi = 2 ila 6 ips
İlgili ZPL komutları:
^PR
Kullanılan SGD komutu:
media.speed
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Print Speed (Yazdırma Hızı)