Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Print Type (Yazdırma Türü)
Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Print Type (Yazdırma Türü)

Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Print Type (Yazdırma Türü)

Yazıcının yazdırma işlemi için şerit kullanması gerekip gerekmediğini belirleyin.
Kabul edilen değerler:
  • Thermal Transfer (Termal Aktarım): Şerit ve termal aktarım medyasını kullanır.
  • Direct Thermal (Doğrudan Termal): Doğrudan termal medya kullanır ve şerit kullanmaz.
İlgili ZPL komutları:
^MT
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.print_method
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Kurulumu)
Print Method (Yazdırma Yöntemi)