Print (Yazdır) > Print Station (Yazdırma Haznesi)
Print (Yazdır) > Print Station (Yazdırma Haznesi)

Print (Yazdır) > Print Station (Yazdırma Haznesi)

Değişken alanları bir etiket biçiminde doldurmak ve etiketi bir USB klavye, ölçek veya barkod tarayıcı gibi bir İnsan Giriş Cihazı (HID) kullanarak yazdırmak için bu menü öğesini kullanın.
Bu seçeneği kullanmak için yazıcının E: sürücüsünde uygun bir etiket biçimi saklanmalıdır. Bu özelliğin nasıl kullanılacağını öğrenmek için bkz. USB Ana Bilgisayar Portu ve Yakın Alan İletişimi (NFC) Özelliklerini Kullanma ve Alıştırma 5: Bir Akıllı Cihazla Saklanan Dosya için Veri Girme ve Etiket Yazdırma.
Bir HID'yi yazıcının USB ana bilgisayar portlarından birine taktığınızda, yazıcının E: sürücüsünde bir form seçmek için bu menüyü kullanın. Formdaki değişken
^FN
alanlarını doldurmanız istendiğinde yazdırmak istediğiniz etiket miktarını belirtebilirsiniz.
^FN
komutunu veya bu özellikle ilgili SGD komutlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. zebra.com/manuals adresindeki Zebra Programlama Kılavuzu.
Kullanılan SGD komutları:
  • usb.host.keyboard_input
    [ON (AÇIK) olarak ayarlanmalıdır]
  • usb.host.template_list
  • usb.host.fn_field_list
  • usb.host.fn_field_data
  • usb.host.fn_last_field
  • usb.host.template_print_amount