Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Label Sensor (Etiket Sensörü)
Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Label Sensor (Etiket Sensörü)

Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Label Sensor (Etiket Sensörü)

Bu ekran, kalibrasyon işlemi sırasında genellikle yazıcı tarafından ayarlanan etiket sensörünün hassasiyet seviyesini gösterir.
Zebra Teknik Desteği ya da yetkili bir servis teknisyeni tarafından aksi belirtilmedikçe bu ayarları DEĞİŞTİRMEYİN.
Değer aralığı: 0 ila 255
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.label_sensor
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)