Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Manual Calibration (Manuel Kalibrasyon)
Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Manual Calibration (Manuel Kalibrasyon)

Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Manual Calibration (Manuel Kalibrasyon)

Bu sihirbaz, medya sensörü ayarlarının manuel kalibrasyonunda sizi interaktif olarak adım adım yönlendirir. Medya ve şerit sensörlerinin hassasiyetini ayarlamak için yazıcıyı gerektiği şekilde manuel olarak kalibre edin.
Bir kalibrasyon prosedürünün yapılmasına ilişkin tüm talimatlar için bkz. Manuel Medya Kalibrasyonu.
İlgili ZPL komutları:
~JC
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.manual_calibration
Kontrol paneli tuşları: Kalibrasyonu başlatmak için iki saniye boyunca
PAUSE
(DURAKLAT) +
FEED
(BESLE) +
CANCEL
(İPTAL) tuşlarına aynı anda basılı tutun.