Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Print: Sensor Profile (Yazdır: Sensör Profili)
Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Print: Sensor Profile (Yazdır: Sensör Profili)

Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Print: Sensor Profile (Yazdır: Sensör Profili)

Mevcut sensör değerlerine göre sensör ayarlarını gösterir.
Sonuçları yorumlamak için bkz. Sensör Profili.
İlgili ZPL komutları:
~JG
Kontrol paneli tuşları: Yazıcının gücü açıldığı sırada,
FEED
(BESLE) +
CANCEL
(İPTAL) tuşlarını aynı anda basılı tutun.
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Print Listings on Label (Listeleri Etikete Yazdır)