Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Sensor Type (Sensör tipi)
Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Sensor Type (Sensör tipi)

Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Sensor Type (Sensör tipi)

Yazdırma için kullanmayı planladığınız medya türüne göre aktarıcı ve yansıtıcı medya algılama arasında seçim yapın.
Kabul edilen değerler: REFLECTIVE (YANSITICI), TRANSMISSIVE (AKTARICI)
  • Reflective
    (Yansıtıcı) — Medyanın arka tarafında siyah işaret/çizgi ve çentik/delik tespit etmesi gerektiğinde kullanılır. Bunun nedeni siyah işaretler ve deliklerin, astar veya kağıt gibi yansıtmamasıdır.
  • Transmissive
    (Aktarıcı) (medya ve kaplamanın içini görür) — Yazıcının düzenli etiketler ve sürekli medyalar için boşluk/web algılaması gerektiğinde kullanılır. Bu tür medyalarda izleme işaretleri veya çentikleri yoktur.
İlgili ZPL komutları:
^JS
Kullanılan SGD komutu:
device.sensor_select
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Ayarları)