kayıt
kayıt

kayıt

Bir etiketin üst (dikey) veya yanlarına (yatay) göre yazdırmanın hizalanması.