Sorun: Aralıklı etiketler, Sürekli etiketler gibi davranıyor
Sorun: Aralıklı etiketler, Sürekli etiketler gibi davranıyor

Sorun: Aralıklı etiketler, Sürekli etiketler gibi davranıyor

Yazıcı, kullanılan medya için kalibre edilmemiş veya sürekli medya için yapılandırılmış.
Olası nedenler ve çözümler:
Yazıcıyı doğru medya türüne (boşluk/çentik, sürekli veya işaret) ayarlayın ve yazıcıyı kalibre edin. Yazıcıyı kullandığınız medya türüne göre manuel olarak kalibre etmek için Print (Yazdır) > Sensors (Sensörler) > Manual Calibration (Manuel Kalibrasyon) öğesini kullanın; bkz. SmartCal Medya Kalibrasyonu Gerçekleştirme.
Renkli dokunmatik ekranlı ZD621 yazıcılarda, Print (Yazdır) > Print Quality (Yazdırma Kalitesi) > Label Type (Etiket Türü) öğesine erişerek medya türünü kontrol edin ve ayarlayın.