Sorun: Ayarlar Kayıp veya Yok Sayıldı
Sorun: Ayarlar Kayıp veya Yok Sayıldı

Sorun: Ayarlar Kayıp veya Yok Sayıldı

Bazı parametreler yanlış ayarlandı.
Olası nedenler ve çözümler:
 • Yazıcı ayarları kaydedilmeden değiştirilmiş. Yazıcıyı kapatmadan önce ZPL
  ^JU
  komutu yapılandırmanızı kaydetmek için kullanılmadı. Ayarların kaydedildiğini doğrulamak için yazıcıyı KAPALI ve ardından AÇIK konuma getirin.
 • Etiket formatı/formu komutları veya yazıcıya doğrudan gönderilen komutlar sözdizimi hatalarına sahip veya hatalı kullanılmış.
  • Ürün yazılımı komutu parametrenin değiştirilmesini önler.
  • Ürün yazılımı komutu parametreyi varsayılan ayarına sıfırlamış.
  Komut kullanımı ve söz dizimini doğrulamak için ZPL Programlama Kılavuzuna bakın. Kılavuzu Bu Kılavuz Hakkında içerisinde listelenen destek sayfalarından bulabilirsiniz.
 • Yazıcıda ayarlanan ön ek ve sınırlayıcı karakterler etiket formatındakiler ile uyumlu değil. Kontrol, Komut ve Sınırlayıcı ayarlarına yönelik ZPL programlama ayarlarının sistem yazılım ortamınız için doğru olduğundan emin olun. Bu üç menü öğesi için bir Yapılandırma Raporu yazdırın veya ekranın Dil Menüsünü (varsa) kullanıp bu öğeleri yazdırmaya çalıştığınız etiket formatı/formundaki komutlarla karşılaştırın. Bkz. Bir Yapılandırma Raporu ile Yazdırmayı Test Etme, System (Sistem) > Language (Dil) ve ZPL Yapılandırması.
 • Ana İşlem kartı doğru çalışmıyor olabilir. Firmware bozuk veya yazıcının servise ihtiyacı var.
  • Yazıcıyı fabrika varsayılanlarına sıfırlayın. Bkz. System (Sistem) > Settings (Ayarlar) > Restore Defaults (Varsayılanları Geri Yükle) veya Zebra Setup Utility'yi kullanarak
   Open Printer Tools (Yazıcı Araçlarını Aç)
   Action (Eylem)
   Load printer defaults (Yazıcı varsayılanlarını yükle)
   seçeneğini belirleyin.
  • Yazıcı ürün yazılımını yeniden yükleyin. Bkz. Yazıcı Ürün Yazılımını Güncelleme.
  • Yazıcı bu hatayı gideremezse bir servis teknisyeni çağırın. Bakımı kullanıcı tarafından gerçekleştirilemez.