Uyarı: Kesici Hatası
Uyarı: Kesici Hatası

Uyarı: Kesici Hatası

Kesici bıçak çıkmış ve uygun biçimde hareket etmiyor.
Durum göstergesi uyarısı:
Ekran uyarısı:
Olası nedenler ve çözümler:
Medya, yapıştırıcı veya harici nesne kesici bıçağın çalışmasını durdurdu.
POWER
(GÜÇ) düğmesini beş saniye boyunca basılı tutarak yazıcıyı kapatın. Yazıcının tamamen kapanmasını bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. Yazıcı bu hatayı gideremezse yardım için bir servis teknisyeni çağırın.
Kesici ünitesinde kullanıcının bakımını yapabileceği parçalar yoktur. Kesici kapağını (yuva) asla çıkarmayın. Kesici mekanizması içine asla cisim ya da parmak sokmaya çalışmayın.
Onaylanmamış aletlerin, pamuklu çubukların, çözücülerin (alkol dahil) vb. kullanımı kesiciye zarar verebilir veya kesicinin ömrünü kısaltabilir ya da kesicinin sıkışmasına neden olabilir.