Wi-Fi Yazdırma Sunucusu Seçeneğini Kurma
Wi-Fi Yazdırma Sunucusu Seçeneğini Kurma

Wi-Fi Yazdırma Sunucusu Seçeneğini Kurma

Kablosuz alıcı seçeneği (Wi-Fi, Bluetooth Classic ve Bluetooth Low Energy içeren) YALNIZCA fabrikada takılan bir yapılandırma olarak mevcuttur. Bu talimatlar, Bağlantı Sihirbazı kullanarak dahili Wi-Fi Yazdırma Sunucusu seçeneğinizin temel yapılandırmasıyla ilgili size yol gösterir.
Ethernet/LAN ve Bluetooth arabirimlerini kurma hakkında ayrıntılı bilgi için zebra.com adresinde bulunan Kablolu/Kablosuz Yazdırma Sunucusu Kullanım Kılavuzu ve Bluetooth Yazıcı Yönetim Kılavuzuna bakın.
Yazıcınızı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kablosuz çalışma için yapılandırabilirsiniz:
Bağlantı Sihirbazını Kullanma (bu kılavuzda ele alınmıştır)
Sihirbaz çalıştırıldığında, bilgisayarınızın Wi-Fi üzerinden yazıcınızla iletişim kurmasını sağlamak için bir ZPL komut dosyası yazar.
İşlemin sonuna doğru sihirbaz, komutu doğrudan yazıcınıza göndermenizi veya ZPL komut dosyasını bir dosyaya kaydetmenizi ister. Bu ZPL dosyasını kaydetmeyi seçerseniz:
  • Mevcut herhangi bir bağlantıyı (seri, paralel, USB ya da kablolu yazdırma sunucusu) kullanarak dosyayı aynı ağ ayarlarını kullanacak bir veya daha fazla yazıcıya gönderebilirsiniz.
  • Yazıcının ağ ayarları fabrika varsayılanlarına geri yüklendiyse dosyayı daha sonra yazıcıya yeniden gönderebilirsiniz.
Kendi yazdığınız ZPL komut dizesini kullanarak*
Güvenlik Türü için temel parametreleri ayarlamak amacıyla
^WX
komutunu kullanın.
Yazıcıya gönderdiğiniz Set/Get/Do (SGD) komutlarını kullanarak
Kablosuz Güvenlik türünü ayarlamak için
wlan.security
ile başlayın. Ardından diğer gerekli parametreleri belirtmek için diğer SGD komutlarını (seçtiğiniz güvenlik türüne göre gerekli olacaktır) ekleyin.
* Bu seçeneklerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için ZPL Programlama Kılavuzunu inceleyin. Bu komutları herhangi bir mevcut bağlantı ile (seri, paralel, USB ya da kablolu yazdırma sunucusu) gönderebilirsiniz.