Yazıcıyı Bluetooth Kullanarak Yapılandırma
Yazıcıyı Bluetooth Kullanarak Yapılandırma

Yazıcıyı Bluetooth Kullanarak Yapılandırma

Zebra Setup Utilities, yazıcınız için hızlı ve kolay Bluetooth kablosuz bağlantısı sunar.
 1. Masaüstünüzdeki
  Zebra Setup Utilities
  (ZSU) simgesine çift tıklayın.
 2. Bilgisayarınızı ve yazıcınızı bir USB kablosuyla bağlayın.
 3. İlk ZSU ekranında, pencerede gösterilen yazıcıyı vurgulayın ve
  Configure Printer Connectivity
  (Yazıcı Bağlantısını Yapılandır) öğesine tıklayın.
 4. Bağlantı türü ekranında 
  Bluetooth
  öğesini seçin, ardından 
  Next
  (İleri) düğmesine tıklayın.
 5. Bluetooth Settings (Bluetooth Ayarları) ekranında Bluetooth işlevini etkinleştirmek için
  Enabled
  (Etkin) öğesini işaretleyin.
 6. Friendly Name
  (Kolay Ad) alanında, cihazı ağda bulmak için kullanacağınız cihazın Bluetooth adını belirleyin.
  Bu, merkezi cihazın yazıcıya uygulayacağı addır.
 7. Merkezi cihazlar eşleştirilecek yeni cihazlar ararken cihazın görünmesini istiyorsanız
  Discoverable
  (Bulunabilir) öğesini
  On
  (Açık) olarak ayarlayın. Aksi halde
  Off
  (Kapalı) olarak ayarlayın.
 8. Authentication
  (Kimlik Doğrulama) ayarını
  On
  (Açık) konumuna getirin.
  Bu ayar Link-OS Profile Manager'da mevcut değildir ancak Zebra Setup Utilities'te bir PIN girmek istiyorsanız bunu
  On
  (Açık) olarak ayarlamanız gerekir. Yazıcıdaki gerçek kimlik doğrulama ayarı,
  Advanced Settings(Gelişmiş Ayarlar)
  Security Mode (Güvenlik Modu)
  bölümüne erişilerek belirlenir.
 9. Authentication PIN
  (Kimlik Doğrulama PIN'i) belirlemek için gerekli değerler, yazıcınızı yönetmek için kullandığınız merkezi cihaz tarafından kullanılan Bluetooth sürümüne bağlı olarak değişir. Merkezi cihaz BT v2.0 veya daha eskisini kullanıyorsa bu alana sayısal bir değer girin. Bluetooth eşleştirmesini doğrulamak için bu aynı değeri merkezi cihaza girmeniz istenecektir. PIN eşleştirme için
  Advanced Settings
  (Gelişmiş Ayarlar) içerisinden
  Security Mode 2
  (Güvenlik Modu 2) veya
  Security Mode 3
  (Güvenlik Modu 3) öğelerini de seçin.
  Merkezi cihaz BT v2.1 veya daha yeni bir sürüm kullanıyorsa bu ayarın hiçbir etkisi olmaz. BT v2.1 ve daha yeni sürümler, PIN kullanımı gerektirmeyen Güvenli Basit Eşleştirme (SSP) kullanır.
 10. Gelişmiş Bluetooth ayarlarını görüntülemek için
  Advanced Settings...
  (Gelişmiş Ayarlar...) öğesine tıklayın.
  Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kablolu ve Kablosuz Yazdırma Sunucuları Kullanıcı Kılavuzu'na bakın. Bu kılavuzu zebra.com/manuals adresinden indirebilirsiniz.
 11. Yazıcınızı yapılandırmaya devam etmek için
  Next
  (İleri) öğesine tıklayın.
  Yazıcınızı merkezi cihazınızdan yapılandırmanız için gereken belirli SGD komutları görüntülenir.
 12. Send Data (Veri Gönder) ekranında, komutları göndermek istediğiniz yazıcının adına tıklayın. Komutları daha sonra kullanmak üzere bir dosyaya kaydetmek için
  File
  (Dosya) öğesine de tıklayabilirsiniz.
 13. Komutları seçtiğiniz yazıcıya göndermek için
  Finish
  (Bitir) düğmesine tıklayın.
  Yazıcı, belirlediğiniz programlama ayarlarıyla güncellenir ve yeniden başlatılır.
 14. Bu aşamada USB arabirimini yazıcınızdan ayırabilirsiniz.
 15. Bluetooth eşleştirme işlemini tamamlamak için merkezi cihazınızdaki Bluetooth cihazı arama öğesini etkinleştirin ve eşleştirmenin tamamlanmasına ilişkin merkezi cihaz tarafından sağlanan talimatları izleyin.