Bir Yazdırma Modu veya Toplama Yöntemi Seçme
Bir Yazdırma Modu veya Toplama Yöntemi Seçme

Bir Yazdırma Modu veya Toplama Yöntemi Seçme

Yazıcıyı belirli bir yazdırma modunu kullanacak şekilde ayarlamak için ZPL Programlama Kılavuzundaki
^MM
komutunu kullanma talimatlarına bakın. Bu kılavuzu indirmek için zebra.com/support adresinde listelenen yazıcı bilgileri bağlantılarından birine gidin.
Yazıcınız şu yazdırma modlarını destekler:
Tear Off (Yırtma) (varsayılan; herhangi bir yazıcı seçeneğiyle ve çoğu medya türüyle kullanılabilir)
Yazıcı, etiketleri aldığı gibi yazdırır. Etiketler, yazdırıldıktan sonra yırtılabilir.
Peel (Çıkarma) (Etiket Dağıtıcı seçeneği takılıysa)
Yazıcı, yazdırma sırasında etiketi astardan soyar. Mevcut etiket çıkarılana kadar bir sonraki etiketi yazdırmak için duraklatılır.
Cutter (Kesici) (fabrikada takılan Kesici seçeneğiniz varsa)
Yazıcı, yazdırıldıktan sonra her bir etiketi keser.
Yazıcıyı kullanılabilir bir baskı modunu kullanmak üzere ayarlamak için:
  • Collection Method (Toplama Yöntemi) ayarına erişin. Bkz. Print (Yazdır) > Label Position (Etiket Konumu) > Collection Method (Toplama Yöntemi).
  • ZPL Programlama Kılavuzunda açıklanan
    ^MM
    komutunu kullanın. Bu kılavuzu zebra.com/manuals adresinden indirebilirsiniz.