Yazıcı Bellek Yönetimi ve İlgili Durum Raporları
Yazıcı Bellek Yönetimi ve İlgili Durum Raporları

Yazıcı Bellek Yönetimi ve İlgili Durum Raporları

Yazıcı, oluşturma ve yazdırma için çeşitli bellek kaynaklarına ve depolama alanlarına sahiptir.
Yazıcı kaynaklarını yönetmenize yardımcı olmak amacıyla yazıcı, çeşitli format komutlarını destekler. Bu komutları; belleği yönetmek, nesneleri aktarmak (bellek alanları arasında ve dosyaları içe/dışa aktarma arasında), nesne adları vermek, yazıcı işlevlerini test etmek ve yazıcı çalışma durumu raporları oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bunlar, DIR (dizin içerik listesi) ve DEL (dosya sil) gibi eski DOS komutlarına çok benzer. Zebra Setup Utilities ve ZebraDesigner Windows sürücüsünde en yaygın raporlar da bulunur.
Tek bir komutun bu tür formatta (form) işlemden geçirilmesi önerilir. Tek bir komut kolaylıkla bakım ve geliştirme aracı olarak kullanılabilir.
Yazıcı Yönetimi ve Format Program Yapısı
Komut
Açıklama
^XA
Format Başlat Komutu
Komutlarınızı buraya girin
Yazıcıyı, test işlevlerini ve raporları yönetmek için tek bir komut kullanın.
^XZ
Format Bitir Komutu
Nesne aktarması yapan ve bellek üzerinde yönetim ve raporlama yapan komutların birçoğu Kontrol (
~
) komutlarıdır. Bunların bir format (form) içinde olmaları gerekmez. Bir formatta (form) olup olmadıklarına bakılmaksızın yazıcı tarafından alındıkları anda işlemden geçirilir.